Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r.

I N F O R M A C J A

o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice

za II kwartał 2011r.

PDFRb-NDS Kwartalne Sprawozdanie o Nadwyżce / Deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2011

Wersja XML