Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.
PDFInfor_o_wyk_budzetu_MiG_za_I_polrocze_2011r.pdf

Objaśnienia do wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.
PDFObjasn_do_wykon_budzetu_MiG_za_I_polrocze_2011r.pdf

Informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finanswoej
PDFprognoza_finansowa.pdf
PDFobjasnienia_prognoza_finansowa.pdf

Żłobek samorządowy
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r.
PDFInf_o_przebiegu_wyk_planu_finansowego_2011.pdf

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2011r.
PDFSpr_z_dzi_ZGKiM_za_I_polrocze_2011r .pdf

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2011r.
PDFInfo_o_przeb_wyk_planu_fin_M-GOKSiR_za_I_polrocze_2011r.pdf

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
Informacja z wykonania planu finansowego - stan na 2011-07-29
PDFInf_z_wyk_planu_fin_MiGBP_za_I_polrocze_2011r.pdf
Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego MiGBP za I półrocze 2011r. 
PDFObjasnienia.pdf
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie, stan należnosci i zobowiązań na dzień 30.06.2011r.
PDFstan_naleznosci.pdf

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2011r.
PDFInf_z_wyk_srod_OPiWR_za_I_polrocze_2011.pdf

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
Informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych prze BAEO za I półrocze 2011r.
PDFInf_z_wyk_budzetu_BAEO_za_I_polrocze_2011r.pdf

Wersja XML