Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Decyzje wydane w 2007r.

 Decyzja nr 1-  Budowie Baterii Koksowniczej nr 12 wraz z obiektami przynależnymi w ZK „Zdzieszowice”.

PDF1- decyzja śr ZK Z-ce.pdf

Decyzja nr 2 - Modernizacja drogi oraz wykonanie rowu od lasu do posesji Gil w Oleszce.

PDF2- decyzja śr PPUH EKOMEL .pdf

Decyzja nr 3 (umorzenie) - Remont rowu 479 od przepustu pod drogę 474 Oleszka.

PDF3 - decyzja -umorzenie PPUH EKOMEL.pdf

Decyzja nr 4 - Modernizacja sieci kanalizacyjnej na ul. Korfantego (blok 18 - 22) w Zdzieszowicach.

PDF4 -decyzja śr. ZGKiM.pdf

Decyzja nr 5 (umorzenie) - Budowa stawu rybnego na dz. nr 310/5 i modernizacja istniejących zbiorników wodnych na dz. 310/6.

PDF5 - decyzja -umorzenie.pdf

Decyzja nr 6 - Przebudowa sieci wodnej na ul. Kolejowej w Zdzieszowicach.

PDF6 - decyzja śr ZGKiM.pdf

Decyzja nr 7 - Modernizacja sieci wody na ul. Góry św. Anny od Fabrycznej do przejazdu kolejowego z odłączeniem starej sieci i modernizacja przejścia pod torami w Zdzieszowicach.

 PDF7 - decyzja śr ZGKiM.pdf

Decyzja nr 8 - Budowa sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do posesji Państwa Klossek i Kiołtyka usytuowanych w Zdzieszowicach przy ul. za Odrą 1,2.

 PDF8 - decyzja śr ERGOTEL-BUD.pdf

Decyzja nr 9 - Remont podczyszczalni wód koksowniczych na terenie Zakładów Koksowniczych "Zdzieszowice" Sp. z o.o.

PDF9 - decyzja śr ZK Zdzieszowice Sp. z o.o. .pdf

Decyzja nr 10 - Budowa sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do posesji Państwa Boronowski - Lepich usytuowanej w Krępnej, Gmina Zdzieszowice, przy ul. Odrzańskiej 17,19.

PDF10 - decyzja umorzenie ERGOTEL-BUD.pdf

Decyzja nr 11 - Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku na warsztat mechaniki pojazdowej, zlokalizowanego w Żyrowej przy ul. Wojska Polskiego.

PDF11 - decyzja śr. Steindor.pdf

 

 

Wersja XML