Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r.

PDFraport-Nordfolien.pdf

 PDFpostanowienie.pdf

PDFpostanowienie .pdf

PDFzawiadomienie.pdf

PDFraport_Wakro.pdf

PDFobwieszczenie.pdf

PDFkomunika1.pdf
PDFkomunikat2.pdf

DOCwniosek_przyznanie_ dotacji.doc
DOCregulamin_udzielania_dotacji.doc

PDFpostanowienie.pdf

PDFzawiadomienie.pdf

PDFtreść zawiadomienia.pdf

PDFDecyzja śr.pdf

PDFzawiadomienie o wszczęciu post..pdf 

  PDFpostanowienie .pdf

PDFpostanowienie .pdf

PDFdecyzja umarzająca.pdf

PDFpostanowienie wyjaśniające.pdf

PDFzawiadomienie o wszczęciu post.pdf

PDFObwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic.pdf

PDFzawiadomienie o wszczęcie post..pdf

PDFDecyzja.pdf

PDFpostanowienie.pdf 

PDFZawiadomienie o zakoń post. dowodowego.pdf

PDFpostanowienie.pdf

PDFobwieszczenie II o OOŚ - raport .pdf

PDFzawiadomienie.pdf

PDFZawiadomienie o zakoń post. dowodowego wraz z postanowieniem.pdf

 PDFzawiadomienie o wszczęciu postępowania.pdf

PDFDECYZJA O UMORZENIU POSTĘPOWANIA.pdf

PDFDecyzja.pdf

PDFzawiadomienie o wszczęciu post..pdf

PDFDecyzja.pdf

PDFzawiadomienie.pdf

Wersja XML