Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SG.120.5.2012

Zarządzenie Nr SG.120.5.2012
Burmistrza Zdzieszowic

z dnia 30 stycznia 2012r.

w sprawie

przygotowania przez Referaty i samodzielne stanowiska pracy Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne Gminy pisemnych informacji w zakresie zagadnień ujętych w planie pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2012r.

PDFSG.120.5.2012

PDFzałącznik nr 1

PDFzałącznik nr 2

PDFzałącznik nr 3

PDFzałącznik nr 4

Wersja XML