Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 • "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

  Brak opisu obrazka
  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.
  Data publikacji: 26-05-2021 14:08
 • Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach – edycja 2021

  Brak opisu obrazka
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, że Gmina Zdzieszowice przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Całość Programu finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 30 982,50 zł.
  Data publikacji: 17-05-2021 13:32
 • Seniorze, ruszył Narodowy Spis Powszechny - pomożemy Ci w dokonaniu samospisu przez internet

  Brak opisu obrazka
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach wraz z pracownikami Domu Dziennego Pobytu „Jarzębina” i „Stokrotka” zapraszają seniorów (osoby 60+) mieszkających na terenie Gminy Zdzieszowice do skorzystania z pomocy przy wypełnianiu formularza  samospisu.
  Data publikacji: 28-04-2021 11:04
 • Projekt Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

  Brak opisu obrazka
  Pragniemy poinformować, że Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pn. „Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych”, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.  
  Data publikacji: 06-04-2021 12:32
 • Krótszy czas pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach w Wielki Piątek

  Brak opisu obrazka
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2021 r. (Wielki Piątek) Ośrodek będzie czynny od godziny 7:30 do godziny 14:00.
  Data publikacji: 01-04-2021 12:50
 • Nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

  Brak opisu obrazka
  Mając na uwadze, że wiele osób doświadcza trudności i problemów, których rozwiązanie wymaga wiedzy i doświadczenia prawnego, Ministerstwo Sprawiedliwości podjęło działania mające na celu zapewnienie dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz  nieodpłatnej mediacji.  
  Data publikacji: 22-03-2021 09:03
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP 2021)

  Brak opisu obrazka
  Już 1 kwietnia zacznie się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 r.  
  Data publikacji: 18-03-2021 13:35
 • Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych

  Brak opisu obrazka
  Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach ogłasza stały nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych oraz kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.  
  Data publikacji: 22-02-2021 14:49
 • 500+ na nowy okres

  Brak opisu obrazka
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, że wnioski o ustalenie prawa do ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO 500+ na okres 2021/2022 można składać: 1. w formie elektronicznej od 1 lutego 2021 r., 2. w formie papierowej od 1 kwietnia 2021 r. Okres świadczeniowy 2021/2022 trwać będzie od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022 r.  
  Data publikacji: 29-01-2021 10:04
Wersja XML