Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 • I ty możesz pomóc !

  Brak opisu obrazka
  Z uwagi na zbliżający się okres zimowy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach apeluje do mieszkańców miasta i gminy o przekazywanie do ośrodka informacji o miejscach przebywania osób bezdomnych.
  Data publikacji: 15-10-2021 13:51
 • Wyniki akcji "Szczepimy się"

  Brak opisu obrazka
  W wyniku akcji „Szczepimy się”, która odbyła się podczas festynu rekreacyjnego "Pożegnanie Lata" w dniu 11 września 2021 r. w Parku Miejskim w Zdzieszowicach, zaszczepiło się 109 osób.
  Data publikacji: 24-09-2021 13:36
 • Zmiana danych teleadresowych zdzieszowickiego Ośrodka Pomocy Społecznej

  Brak opisu obrazka
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje o zmianie danych teleadresowych Ośrodka.
  Data publikacji: 16-08-2021 11:48
 • Zmiana numeru telefonu

  Brak opisu obrazka
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, iż w związku ze zmianą siedziby uległy zmianie numery telefonów Ośrodka.
  Data publikacji: 12-08-2021 15:19
 • #Szczepimy się - kampania informacyjna

  Brak opisu obrazka
  Szanowni Państwo, poniżej prezentujemy treść ogólnopolskiej kampanii informacyjnej #SzczepimySię.   Kampania informacyjna #SzczepimySię ma uświadamiać, informować i rozwiać wszelkie wątpliwości na temat szczepionki.   
  Data publikacji: 27-07-2021 10:48
 • „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne” - rusza rekrutacja do projektu

  Brak opisu obrazka
  Rusza projekt „Nie-Sami-Dzielni II - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne”, w ramach którego 80 osób zostanie wyposażonych w opaski telemedyczne, które przez 24 godziny na dobę będą  monitorowały stan zdrowia. Opaska jest niewielkim urządzeniem przypominającym zegarek, łączącym w sobie wiele funkcji: posiada między innymi przycisk SOS oznaczający potrzebę natychmiastowej pomocy, monitoruje tętno, posiada detektor upadku.  
  Data publikacji: 09-07-2021 14:31
 • Zmiany dotyczące świadczenia "Dobry start"

  Brak opisu obrazka
  Szanowni mieszkańcy Gminy Zdzieszowice, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społeczne w Zdzieszowicach informuje, iż w dniu 3 czerwca 2021 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1006) zmieniająca brzmienie art. 187a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, stanowiącego podstawę do wydania przez Radę Ministrów przepisów ustanawiających oraz określających tryb i sposób realizacji rządowego programu „Dobry start”.
  Data publikacji: 17-06-2021 09:38
 • "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych"

  Brak opisu obrazka
  Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" Celem projektu jest przygotowanie kompleksowej propozycji wdrożenia do systemu prawnego modyfikacji i nowych instrumentów w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych zapewniających możliwie samodzielne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w społeczeństwie, w tym podniesienie jakości i efektywności działań realizowanych przez warsztaty terapii zajęciowej oraz wypracowanie, przetestowanie, wdrożenie i upowszechnienie standardu usług asystenckich świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych.
  Data publikacji: 26-05-2021 14:08
 • Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach – edycja 2021

  Brak opisu obrazka
  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, że Gmina Zdzieszowice przystąpiła do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Całość Programu finansowana jest ze środków Państwowego Funduszu Celowego w ramach Funduszu Solidarnościowego. Całkowita wartość dofinansowania wynosi 30 982,50 zł.
  Data publikacji: 17-05-2021 13:32
Wersja XML