Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 • Zmiany w funkcjonowaniu Punktu Recepcyjnego

  Brak opisu obrazka
  Z uwagi na coraz mniejsze zainteresowanie uchodźców uzyskaniem pomocy, wprowadzono zmiany w funkcjonowaniu Punktu Recepcyjnego Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Domu Studenta „SOKRATES” przy ul. Małopolskiej 22 w Opolu.
  Data publikacji: 07-07-2022 07:22
 • Przeciwdziałanie zjawisku handlu ludźmi

  Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz ze Strażą Graniczną opracowało baner zawierający podstawowe informacje dotyczące zagrożenia handlem ludźmi i dane kontaktowe do Krajowego Centrum Interwencyjno-Konsultacyjnego dla Ofiar Handlu Ludźmi (KCIK).
  Data publikacji: 26-05-2022 13:15
 • Informacja o terminie wypłaty jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terytorium RP

  Brak opisu obrazka
    Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach informuje, że 27.04.2022 r. rozpoczęła się wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł. Po odbiór świadczenia prosimy się zgłaszać do Banku Spółdzielczego przy ul. Nowa 4 w Zdzieszowicach.     Муніципальний центр соціального забезпечення міста Здєшовіце інформує, що з 27.04.2022 почалася виплата одноразової фінансової допомоги в розмірі 300зл. Для отримання допомоги потрібно звертатися до Banku Spółdzielczego, який знаходиться за адресою вул.Нова 4 в Здєшовіцах.  
  Data publikacji: 29-04-2022 13:07
 • Informacja dotycząca sprzętu do oglądania naziemnej telewizji cyfrowej w nowej technologii

  Brak opisu obrazka
  Data publikacji: 15-04-2022 09:02
 • KRÓTSZY CZAS PRACY MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZDZIESZOWICACH W WIELKI PIĄTEK

  Brak opisu obrazka
  Uprzejmie informujemy, że w dniu 15.04.2022r. (Wielki Piątek) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach będzie czynny od godziny 7.30 do godziny 14.00.  
  Data publikacji: 14-04-2022 07:33
 • Zaproszenie do składania ofert na realizację zadania publicznego w celu zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

  Brak opisu obrazka
  W związku z ukazaniem się ogłoszenia Wojewody Opolskiego o możliwości zlecenia organizacjom pozarządowym [oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.) i związkom zawodowym] realizacji zadania publicznego dotyczącego pomocy na rzecz obywateli Ukrainy, informuję iż ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: https://www.gov.pl/web/uw-opolski, zachęcamy do aplikowania o środki.
  Data publikacji: 13-04-2022 09:24
 • Opiekun tymczasowy dla małoletniego obywatela Ukrainy

  Brak opisu obrazka
  Dla kogo może być ustanowiony opiekun tymczasowy? Opiekuna tymczasowego sąd może ustanowić dla małoletniego obywatela Ukrainy, który przybył na terytorium państwa polskiego bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi tam prowadzonymi oraz przebywa na terenie gminy Zdzieszowice bez opieki osób dorosłych, które zgodnie z prawem byłyby za niego odpowiedzialne. Opiekuna tymczasowego można wyznaczyć dla kilku małoletnich, jeżeli nie zachodzi sprzeczność między interesami małoletnich. Rodzeństwo powinno być pod opieką tego samego opiekuna tymczasowego. Jeżeli małoletni przed przybyciem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy i przybyli wraz z osobą sprawującą nad nimi tę pieczę, sąd ustanawia tę osobę opiekunem tymczasowym dla wszystkich tych małoletnich.
  Data publikacji: 04-04-2022 11:14
 • POMOC FINANSOWA DLA UCHODŹCÓW Z UKRAINY

  Brak opisu obrazka
  Pomoc finansowa dla uchodźców z Ukrainy w formie jednorazowego świadczenia w wysokości 300,00 zł.
  Data publikacji: 18-03-2022 12:55
 • Wsparcie dla Uchodźców z Ukrainy

  Brak opisu obrazka
  W dniu 4 marca 2022 r. Uchodźcy z Ukrainy znaleźli schronienie w budynku po byłym przedszkolu na ul. Karola Miarki, z kolei w dniu 14 marca 2022 r. w budynku po byłej szkole podstawowej w Rozwadzy schronienie znaleźli kolejni goście z pogrążonej wojną Ukrainy.
  Data publikacji: 16-03-2022 15:12
Wersja XML