Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

08.03.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

Burmistrz Zdzieszowic informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach przy ulicy Bolesława Chrobrego 34 został wywieszony na okres od 09.03.2012 do 29.03.2012 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, obejmujący działki obręb Zdzieszowice nr 433/10 i 525/2 mapa 2, 1404/2 mapa 11, obręb Jasiona nr 207/1 mapa 1, obręb Rozwadza nr 642 mapa 4, obręb Żyrowa nr 492/2 mapa 3

PDFwykaz nieruchomości

Wersja XML