Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2012 roku

PDFSPOŁ-34_2012-03.09.2012.pdf

PDFSPOŁ-35_2012-18.09.2012.pdf

PDFSPOŁ-36_2012-01.10.2012.pdf

PDFSPOŁ-37_2012-23.10.2012.pdf

PDFSPOŁ-38_2012-12.11.2012.pdf

PDFSPOŁ-39_2012_20.11.2012.pdf

PDFSPOŁ_40_2012_03.12.2012.pdf

PDFSPOŁ_41_2012_06.12.2012.pdf

Wersja XML