Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach

05.12.2012r. - Opracowaie planu pracy Komisji na I półrocze 2013r.

14.11.2012r. - Analiza skargi na działalność Burmistrza Zdzieszowic

10.10.2012r. - Temat: Odbudowa rowu melioracyjnego przy ul. Skrajnej - kontrola realizacji zadania.

18.09.2012r. - Posiedzenie wspólne wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Temat: Podział Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w kazdym okręgu 
oraz podział na stałe obwody głosowania.

Wersja XML