Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach

04.12.2012r. - Analiza projektu budżetu na 2013r

20.11.2012r. - Analiza projektu budżetu na 2013r. 

16.10.2012r. - Temat: Analiza propozycji zadań godpodarczych zgłoszonych do budżetu Gminy Zdzieszowice na 2012r.

18.09.2012r. - Posiedzenie wspólne wszystkich komisji stałych Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

Temat: Podział Gminy Zdzieszowice na okręgi wyborcze, ustalenie ich granic i numerów oraz liczby radnych
wybieranych w kazdym okręgu 
oraz podział na stałe obwody głosowania.

Wersja XML