Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.

Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.
PDFWykonanie budżetu za I półrocze 2012r.

Objaśnienia do wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.
PDFObjaśnienia

Informacja o kształtowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej
PDFObjaśnienia prognoza finansowa
PDFPrognoza finansowa

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Sprawozdanie z działalności za I półrocze 2012r.
PDFSprawozdanie ZGKiM 

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji
Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2012r.
PDFWykonanie planu finansowego MGOKSiR 

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
Informacja z wykonania planu finansowego - stan na 2012-07-24
PDFInformacja z wykonania planu finansowego MiGBP 
Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego MiGBP za I półrocze 2012r.  
PDFObjaśnienia MiGBP 

Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
Informacja z wykorzystania środków finansowych za I półrocze 2012r.
PDFWykorzystanie środków finansowych OPiWR 

Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
Informacja z wykonania budżetu jednostek oświatowych obsługiwanych prze BAEO za I półrocze 2012r.
PDFInformacja z wykonania budżetu BA-EO  

Wersja XML