Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3

                                                          ZARZĄDZENIE  Nr 10/2012

                   Dyrektora  Publicznego  Przedszkola nr 3 im. Pszczółki  Mai

                                                           w Zdzieszowicach z dnia 03.09.2012 r.

 w sprawie cen za posiłki dla pracowników przedszkola korzystających z posiłków przygotowanych w przedszkolu.

Na podstawie Art.67 ust.3 z dnia 7 września  1991r o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz.2572 z  późniejszymi  zmianami )  zarządzam co następuje:

§  1

Ustala się opłaty za posiłki dla pracowników przedszkola korzystających z wyżywienia

§ 2

  1. Cenę posiłku dla pracowników kuchni ustala się w wysokości 100% kwoty całodziennej stawki za wyżywienie dziecka.
  2. Cenę posiłków dla pozostałych pracowników przedszkola ustala się w wysokości 200% kwoty  całodziennej stawki za wyżywienie dziecka.

§ 3

Opłaty o których mowa w § 2 wnosi się z góry do 20 – tego następnego miesiąca.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi  z mocą  od dnia 03.09.2012 r.


 

Wersja XML