Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi
 • Harmonogram wywozu odpadów z terenu Gminy Zdzieszowice w 2016 roku

  Brak opisu obrazka
  Informacja Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu dotycząca odbioru odpadów komunalnych. Harmonogram odbioru odpadów z terenu Gminy Zdzieszowice obowiązujący od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
  Data publikacji: 19-12-2013 08:41
 • Wymiana pojemników na odpady na ul. Kościuszki i 1 Maja w Zdzieszowicach

  Brak opisu obrazka
  Informujemy mieszkańców, ulic Kościuszki i Plac 1 Maja, że w dniu jutrzejszym tj. 31.01.2014 r. firma Veolia wymieniać będzie pojemniki. Pojemniki wymieniane będą zgodnie z zapisami uchwały nr XLII/323/2013 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zdzieszowice. Wymiana nastąpi w n/w nieruchomościach:
  Data publikacji: 30-01-2014 09:08
 • Dodatkowy odbiór odpadów surowcowych suchych w zabudowie wielorodzinnej

  Brak opisu obrazka
  Informuje się zarządców, przedstawicieli wspólnot oraz mieszkańcw, że dodatkowy odbiór odpadów suchych dla zabudowy wielorodzinnej odbędzie się 31.01.2014r.
  Data publikacji: 28-01-2014 09:08
 • NOWA DEKLARACJA DOTYCZĄCA ODPADÓW KOMUNALNYCH

  Brak opisu obrazka
  Poniżej do pobrania wzór nowej deklaracji (obowiązuje od 1 lipca 2014 r.) o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Nowe deklaracje składają Ci mieszkańcy, którzy chcą wprowadzić zmiany bądź składają nową deklaracje. W innych przypadkach nie ma konieczności składania nowych deklaracji. 
  Data publikacji: 08-04-2013 12:18
 • Komunikat Związku Międzygminnego "Czysty Region".

  Brak opisu obrazka
  Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że Zgromadzenie Związku podjęło uchwały o nowym terminie składania deklaracji, który upływa 15 maja 2013 r. i nowym wzorze deklaracji. Deklaracje będą możliwe do pobrania od 2 kwietnia 2013 r.:
  Data publikacji: 02-04-2013 13:38
 • Ogłoszenie dla mieszkańców

  Brak opisu obrazka
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach oraz Związek Międzygminny Czysty Region informują że w dniach 20 – 21 marca 2013 r. zorganizowany zostanie cykl spotkań z mieszkańcami Gminy Zdzieszowice, podczas których szczegółowo omówione zostaną wszystkie kwestie związane z wejściem w życie przepisów znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
  Data publikacji: 04-03-2013 13:10
 • Komunikat dla mieszkańców gmin członkowskich Związku Międzygminnego „Czysty Region”:

  Brak opisu obrazka
  Związek Międzygminny „Czysty Region” informuje, że w związku z uchwalonymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i trwającymi pracami nad nowym wzorem deklaracji uwzględniającym te zmiany, prosimy mieszkańców gmin Związku Międzygminnego „Czysty Region” o NIE SKŁADANIE deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami w dotychczasowej  formie.  
  Data publikacji: 28-02-2013 07:57
 • Nabór na stanowisko referenta ds. skarg i wniosków w ZM Czysty Region

  Brak opisu obrazka
  ZMCR.2110.1.2013. Ogłoszenie nr 1/2013 z dnia 11.02.2013r. Przewodniczący Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Portowej 47 ogłasza nabór na stanowisko referenta ds. skarg i wniosków każdej z gmin.
  Data publikacji: 15-02-2013 10:47
 • Ogłoszenie Związku Międzygminnego Czysty Region

  Brak opisu obrazka
  W związku z zapowiadanymi zmianami w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i trwającymi pracami nad nowym wzorem deklaracji uwzględniającym te zmiany prosimy mieszkańców gmin Związku Międzygminnego „Czysty Region” (w tym gminy Zdzieszowice) o NIE SKŁADANIE deklaracji w dotychczasowej  formie. Termin jej złożenia ulegnie wydłużeniu i zostanie określony w odrębnej uchwale Zgromadzenia Związku.
  Data publikacji: 14-02-2013 10:55
Wersja XML