Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SG.120.24.2012

Zarządzenie Nr SG.120.24.2012
Burmistrza Zdzieszowic

z dnia 27 grudnia 2012r.

w sprawie

przygotowania przez Referaty Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach oraz jednostki organizacyjne Gminy pisemnych informacji w zakresie zagadnień ujętych w planie pracy Rady Miejskiej w Zdzieszowicach na I półrocze 2013r.

PDFSG.120.24.2012

PDFplan pracy Rady Miejskiej

Wersja XML