Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozstrzygniecie konkursu ofert na na wparcie w roku 2013 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Burmistrz Zdzieszowic zarządzeniem nr SG.0050.287.2013 z dnia 19 kwietnia 2013 r. dokonał podziału środków na realizację w 2013 roku zadań z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej dla organizacji pozarządowych, które przystąpiły do otwartego konkursu ofert ogłoszonego 20 marca 2013 roku.

Wyniki konkursu widoczne są w PDFZałącznik nr 1  do wyżej wymienionego zarządzenia.

Wersja XML