Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SG.0050.287.2013

Zarządzenie Nr SG.0050.287.2013

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 19 kwietnia 2013r.

w sprawie

rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie w roku 2013 zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

PDFSG.0050.287.2013

PDFZałącznik nr 1

Wersja XML