Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3

ZARZĄDZENIE Nr 12/2012

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3

im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

z dnia 17.12.2012 r.

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej  materiałów metodą spisu z natury

 

Na podstawie art.26 ustawy z dnia  29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami ) oraz instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Dyrektora BA-EO nr 9/2011 z dnia 30 września 2011 rokui Zarządzenia nr17/2010 z dnia 30.11.2010 r. Dyrektora Biura Administracyjno-Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach  w sprawie zmiany zarządzenia dyrektora nr 2 z 05.02.2008r-gospodarka magazynowa.

zarządzam co następuje :

§ 1

                       Powołuję komisję inwentaryzacyjną celem przeprowadzenia inwentaryzacji materiałów  - w magazynach:

*-  w magazynie artykułów spożywczych  – artykuły   spożywcze            

                                    

*– w magazynie artykułów przemysłowych  - artykuły   przemysłowe                                                                            

           

w Publicznym Przedszkolu nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach w składzie:

  1. Gabriela Mandalka                   - przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej
  2. Iwona Doszko                         - członek   Komisji Inwentaryzacyjnej          
  3. Danuta Kalicka                        - członek Komisji Inwentaryzacyjnej

                                                                         § 2

 

Osoba materialnie odpowiedzialna –  Iwona Mroczko

 

                                                                       § 3

 

Spis z natury przeprowadzić wg stanu księgowego na dzień 31.12.2012 r

Termin rozpoczęcia i zakończenia spisu z natury wyznacza się na dzień 31.12.2012 r

                                                                         § 4

 

Przewodnicząca Komisji Inwentaryzacyjnej pobiera

arkusze spisu z natury w BA-EO w Zdzieszowicach ul. Nowa 3

                                                                        § 5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Wersja XML