Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3

                                       ZARZĄDZENIE   Nr 13/2012

               Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

                                     z dnia 18.12.2012 r.

               w sprawie  powołania  Komisji Likwidacyjnej

 

                        Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza  Zdzieszowic Nr OR.S.0151/279/10 z dn.16.04.2010 w sprawie  zmian zasad gospodarowania ruchomymi  składnikami  majątkowymi gminy  Dyrektor Przedszkola  nr 3 w Zdzieszowicach  powołuje  stałą Komisję Likwidacyjną  działającą na  terenie przedszkola  na czas nieokreślony w składzie:                                                                                                                                         

                                                                                    § 1

Skład Komisji Likwidacyjnej:

1.Gabriela Mandalka  – przewodnicząca Komisji

2.Sabina Jendrysik   - członek Komisji

3.Iwona Mroczko     –członek Komisji

                                                                                   § 2

Przedmiotem pracy Komisji  jest dokonanie wszelkich  ruchów  składników  majątkowych tj. środków trwałych , pozostałych środków trwałych , wartości materialnych i prawnych ,zbiorów  bibliotecznych związanych z wyceną i likwidacją  zniszczonych przedmiotów.      

                                                           

                                                                                      § 3

Traci moc Zarządzenie nr 5/2012 z dnia 08.05.2012 r. w sprawie powołania  stałej Komisji Likwidacyjnej.

 

                                                                                       § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisu.

 


 

Wersja XML