Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3

Zarządzenie Nr 4/2013

Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai

w Zdzieszowicach

z dnia 27.05.2013 r.

 

w sprawie Regulaminu pracy dla pracowników Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

 

Na podstawie art.4 pkt 5 oraz art.24 ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 

                                                       § 1

 

 Ustala się Regulamin pracy dla pracowników Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach

                                        

                                                        § 2

 

Regulamin stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

 

                                                          § 3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  10.06.2013 r.

Uchyla się zarządzenie nr 2/2003.

 

 


 

Wersja XML