Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Nr LI/396/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 14 września 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek położnych w Żyrowej, Burmistrz Zdzieszowic podaje do publicznej wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość gruntową niezabudowaną składającą się działki ewidencyjnej nr 297/8 a.m. 3, obręb Żyrowa, przeznaczoną do sprzedaży w trybie przetargowym:

PDF2013-07-05 Wykaz nieruchmości

Wersja XML