Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Tworzenie Komitetów Wyborczych

Poniżej znajduje się wykaz niezbędnych dokumentów dla poszczególnych komitetów celem dokonania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego (wszystkie dokumenty można pobrać bezpośrednio ze strony internetowej lub w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr B-012 – parter (Sekretarz Gminy) oraz w pokoju B-110 – 1 piętro (Biuro Rady Miejskiej))

Pełna informacja Państwowej Komisji Wyborczej o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego znajduje się na stronie internetowej – adres: www.pkw.gov.pl

 

KOMITETY WYBORCZE WYBORCÓW MAŁEJ GMINY
(DOT. KOMITETU, KTÓRY ZAMIERZA ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA RADNYCH TYLKO W JEDNEJ GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW)

DOCOświadczenie o utworzeniu komitetu wyborczego
DOCZawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców
DOCOświadczenie osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców (x ilość osób)
DOCOświadczenie Pełnomocnika Wyborczego, iż jednocześnie pełni obowiązki Pełnomocnika Finansowego

 

KOMITETY WYBORCZE WYBORCÓW
(DOT. KOMITETU, KTÓRY ZAMIERZA ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA RADNYCH
NIE TYLKO W JEDNEJ GMINIE DO 20 TYS. MIESZKAŃCÓW
I W GMINACH POWYŻEJ 20 TYS. MIESZKAŃCÓW)

DOCOświadczenie Pełnomocnika Wyborczego
DOCOświadczenie Pełnomocnika Finansowego
DOCOświadczenie o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców
DOCWykaz podpisów obywateli

DOCZawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców
DOCOświadczenie osoby wchodzącej w skład Komitetu Wyborczego Wyborców (x ilość osób)

 

KOMITETY WYBORCZE
STOWARZYSZEŃ I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH


DOCOświadczenie Pełnomocnika Wyborczego
DOCOświadczenie Pełnomocnika Finansowego
DOCZawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub innej organizacji społecznej

dodatkowo:


INNE INFORMACJE

http://ext.kbw.gov.pl/smd2010/

Wersja XML