Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

SG.0050.303.2013

Zarządzenie Nr SG.0050.303.2013

BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie

w sprawie zmiany planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Zdzieszowice oraz zmiany planu dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2013r.

PDFSG.0050.303.2013

PDFSG.0050.303.2013 - Załącznik nr 1 (Plan finansowy)

Wersja XML