Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zgłoszenie kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza

Dokumenty niezbędne celem zgłaszania kandydatów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach oraz kandydatów na Burmistrza Zdzieszowic można pobrać w godzinach pracy urzędu w pokoju nr B-012 – parter (Sekretarz Gminy) lub w pokoju B-110 – I piętro (Biuro Rady Miejskiej).

Zgłaszanie kandydatów na Radnych (dokumenty do pobrania):

DOCWykaz osób popierających (dokument należy wydrukować dwustronnie lub drukować stronę pierwszą wykazu)

DOCZgłoszenie listy kandydatów na radnych

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie na radnego

DOCOświadczenie lustracyjne lub DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela polskiego urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.)

DOCOświadczenie kandydata na radnego — obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim

Zgłaszanie kandydatów na Burmistrza (dokumenty do pobrania): 

DOCOświadczenie lustracyjne lub DOCInformacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego (w przypadku zgłoszenia kandydatury obywatela polskiego urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972r.)

DOCZgłoszenie kandydata na Burmistrza Zdzieszowic

DOCOświadczenie o wyrażeniu zgody na kandydowanie


PDFInformacja o zgłaszaniu list kandydatów na radnych oraz o zgłaszaniu kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010r.

Wersja XML