Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej

Burmistrza Zdzieszowic oraz Prezydent Miasta Opola (...) Zawiadamiają o podjęciu prac nad opracowaniem Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. Przygotowanie dokumentu jest związane z założeniami nowo projektowanej Polityki Spójności na lata 2014-2020, w szczególności uruchomieniem nowego instrumentu finansowego, jakim są Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT).
Wnioski do opracowywanego dokumentu należy składać na piśmie do 14.09.2013 r. w Wydziale ds. Europejskich i Planowania Rozwoju Urzędu Miasta Opola...
PDFObwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
 
Wersja XML