Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja Burmistrza Zdzieszowic o przyznanych w roku 2010 dotacjach na sport kwalifikowany.

Burmistrz Zdzieszowic zgodnie z uchwałą nr XLI/300/09 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 15 września 2009 r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Zdzieszowice przekazuje informację o podmiotach ubiegających się o dotacje, wysokości wnioskowanej dotacji, przyznanej i rozliczonej dotacji w roku 2010.

 

PDFinformacja_dotacje_2010.pdf

Wersja XML