Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję w dniu 24 października 2013r.

PDFsprawozdanie z realizacji zadan oswiatowych2012 - 2013.pdf

PDFsprawozdanie z realizacji zadań oświatowych-pismo.pdf

PDFw_spr_dokonania_amin_budzetu_na_2013r..pdf

PDFw_spr_opracowania_planow_zagsopodarowania_przestrzennego_Gminy_Zdzieszowice.pdf

PDFw_spr_przystapienia_do_programu_Odnowy_Wsi.pdf

PDFw_spr_rozpatrzenia_skargi_na_dzialanosc_Burmistrza_Zdzieszowic.pdf

PDFw_spr_rozpatrzenia_wniosku_o_podjecie_uchwaly.pdf

PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_udzielenie_bonifikaty.pdf

PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zbycie_lokalu_mieszkalnego.pdf

PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zbycie_nieruchomosci_w_Krepnej.pdf

PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_zbycie_prawa_uzytkowania_wieczystego.pdf

PDFw_spr_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej.pdf

Wersja XML