Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2013-11-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./, w związku z Uchwałą Nr XXXIX/298/2013 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2013r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Krępnej, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położnej w obrębie geodezyjnym Krępna, stanowiącej własność Gminy Zdzieszowice, obejmującą poniżej wyszczególnoną działkę ewidencyjną:

PDF2013-11-27 Ogłoszenie o przetargu

Wersja XML