Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2014r.

PDFw sprawie wskazania kandydata na osobę pełniącą funkcje Burmistrza Zdzieszowic.pdf

PDFw sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Zdzieszowice.pdf

PDFw sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu burmistrza.pdf

PDFw_spr_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej.pdf

PDFw_spr_zatwierdzenia_taryf_za_zbiorowe_zaopatrzenie_w_wodę(...).pdf

PDFw_spr_zamiaru_likwidacji_Oddziału_Zamiejscowego_Publicznego_Przedszkola(...).pdf

PDFw_spr_przyjęcia_Programu_Opieki_nad_zabytkami _Gminy_Zdzieszowice_na_lata_2014-2017.pdf

PDFw_spr_podwyższenia_kryterium_dochodowego_uprawniającego_do_przyznania_nieodpłatnie_pomocy(...).pdf

PDFw_spr_dokonania_zmian_budżetu_na_2014 r..pdf

Wersja XML