Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - wyniki

W terminie od dnia 24 lutego 2014 r. do 7 marca 2014 r. prowadzone będą konsultacje społeczne projektu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zdzieszowice na lata 2014 – 2020".
Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie propozycji, uwag i opinii mieszkańców Gminy Zdzieszowice dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

Propozycje, uwagi i opinie w sprawie projektu strategii można przekazać wypełniając formularz konsultacji:
DOCformularz konsultacji (plik .doc) lub w wersji do wydruku PDFformularz konsultacji (plik .pdf):

1) korespondencyjnie na adres Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach: ul. Piastów 20, 47-330 Zdzieszowice,
2) faksem na numer: 774726612,
3) drogą elektroniczną na adres: ops@zdzieszowice.pl.

PDFOgłoszenie Burmistrza w sprawie konsultacji

PDFZarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zdzieszowice na lata 2014-2020"

PDFStrategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Zdzieszowice na lata 2014-2020

PDFInformacja o wynikach konsultacji społecznych projektu dokumentu "Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zdzieszowice na lata 2014-2020" przeprowadzonych w okresie od 24 lutego do 7 marca 2014r.

Wersja XML