Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2014-12-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 160/42, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice

BURMISTRZ ZDZIESZOWIC działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 518 z zm./, w związku z Uchwałą Nr LI/407/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Zdzieszowicach, ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dot. sprzedaży prawa własności do poniższej nieruchomości gruntowej składającą się działki ewidencyjnej nr 160/42, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice:

PDF2014-12-29 Ogłoszenie o I przetargu ustnym działka nr 160/42 arkusz mapy 1 w Zdzieszowicach

Wersja XML