Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu

Skład komisji:

1) Kampa Maria – Przewodnicząca

2) Kazik Klaudia – Wiceprzewodnicząca

3) Grądalska Rita

4) Hankus Mirosław

5) Kowalski Karol

6) Labisz Brygida

7) Skóra Marek

8) Wilczek Józef

Wersja XML