Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.

 

PDFkorekta - w spr dokonania zmian budżetu na 2015 rok.pdf
PDFkorekta - w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

PDFw spr dokonania zmian budżetu na 2015 rok.pdf
PDFw spr powołania zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników .pdf
PDFw spr uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego w Zdzieszowicach.pdf
PDFw spr zatwierdzenia sprawozdania Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji.pdf
PDFw spr zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
 

 

 

Materiały i Sprawozdania

PDFSprowozdanie Komisariatu Policji w Zdzieszowicach za 2014 rok.pdf

PDFSprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Zdzieszowicach za 2014 rok.pdf
 

 

 

Wersja XML