Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców

Burmistrz Zdzieszowic ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców.
Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, 1138, 1146) oraz uchwały nr II/12/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców.
W ramach tego zadania mogą być podejmowane następujące działania na rzecz mieszkańców Gminy Zdzieszowice:
1. Organizowanie przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych rozgrywkach, imprezach, zawodach sportowych i rekreacyjnych.
2. Organizowanie szkoleń, treningów w różnych dyscyplinach sportowych.
3. Tworzenie odpowiednich warunków materialno – technicznych dla rozwoju rekreacji ruchowej i sportu.

PDFSG.0050.81.2015

PDFOgłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu

PDFSG.0050.95.2015

PDFrozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Oferta:

DOCoferta.doc
ODToferta.odt
PDFoferta.pdf

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy.pdf

Sprawozdanie:

DOCsprawozdanie.doc
ODTsprawozdanie.odt
PDFsprawozdanie.pdf

Wersja XML