Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.

PDFw spr dokonania zmian budżetu na 2015 r..pdf
PDFw spr nadania nazwy ulicy w Rozwadzy.pdf
PDFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Zdzieszowicach.pdf
 

Wersja XML