Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

2015-09-03 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (T.j. Dz. U. z 2015r. poz. 782) ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący dzierżawy nieruchomości gruntowej składającej się z działki ewidencyjnej nr 1336/2 arkusz mapy 11 obręb Zdzieszowice oraz działki ewidencyjnej nr 554/2 arkusz mapy 4 obręb Rozwadza:

PDF2015-09-03 Ogłoszenie o przetargu

Wersja XML