Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.

 

PDFw spr wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości połozonej w Zdzieszowicach.pdf
PDFw spr zmiany Uchwały Nr IV_26_2015 Rady Miejskiej w Zdz. z dnia 21 stycznia 2015 r. w spr. przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(...).pdf

PDFw spr dokonania zmian budżetu na 2015 r..pdf
PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu_-korekta_z_dn.29.09.2015.pdf
PDFw spr zmiany wieloletniej prognozy finansowej.pdf
PDFw sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej -korekta z dn. 29.09.2015r.
PDFprojekt_uchwaly_w_spr_wyrazenia_zgody_na_zawarcie_umowy_dzierzawy.pdf
PDFprojekty_uchwal-miejscowe_plany_zagospodarowania_przestrzennego.pdf

 

PDFPotrzeby termoizolacyjne obiektów oświaty, przyblizone koszty, mozliwości uzyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań.pdf

 

PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015 r. 1.pdf
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015 r. 2.pdf
PDFInformacja z wykonania budżetu Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015 r. 3.pdf
 

Wersja XML