Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Konsultacje społeczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest

Zgodnie z Zarządzeniem nr SG.0050.123.2015 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 paźdźiernika 2015 roku zapraszamy mieszkańców do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektów uchwał w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020 oraz Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice na lata 2015 - 2032.

Są to dokumenty  strategiczny z czego jeden systematyzuje działania w zakresie redukcji emisji CO2, podnoszenie efektywności energetycznej i wzrostu wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Zdzieszowice, a drugi określa cele dotyczące: usunięcia i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy, minimalizacji negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium gminy, likwidacji szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko

Sposoby przeprowadzenia konsultacji reguluje poniższe zarządzenie.

PDFZarzadzenie_123_.PDF

PDFPGN_Zdzieszowice.pdf
PDFPUWA_Zdzieszowice.pdf
 

Wersja XML