Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.

Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.:

PDFfunkcjonowanie_systemu_gospodarki_odpadami-material.pdf
PDFuchwaly_oswiatowe.pdf
PDFuchwaly_podatkowe.pdf
PDFuchwaly_podatkowe_korekty.pdf
PDFuchwaly_podatkowe-2.pdf
PDFuchwały_podatkowe-3.pdf
PDFw_spr_dokonania_zmian_budzetu.pdf
PDFw_spr_nadania_nazwy_ulicy_w_zyrowej.pdf
PDFw_spr_ogloszenia_tekstu_jednolitego.pdf
PDFw_spr_przyjecia_programu_wspolpracy_z_organizacjami_pozarzadowymi.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_sprzedaz_lokalu_mieszkalnego.pdf
PDFw_spr_wyrazenia_zgody_na_udzielenie_bonifikaty.pdf
PDFw_spr_zmiany_wieloletniej_prognozy_finansowej.pdf
PDFw_spr_programu_usuwania_wyrobow_zawierajacych_azbest.pdf
PDFw_spr_uchwalenia_planu_gospodarki_niskoemisyjnej.pdf
 

Wersja XML