Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku

Burmistrz Zdzieszowic działając na podstawie uchwały nr IV/20/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na obszarze Gminy Zdzieszowice oraz uchwały oraz § 4 uchwały nr V/45/2011 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 10 marca 2011 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy Zdzieszowice, sposobu jej rozliczania oraz kontroli zadań zlecanych podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku, na zadania inne niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku.

Zarządzenie Burmistrza:

PDFSG.0050.153.2015

Ogłoszenie o konkursie:

PDFzałącznik - ogłoszenie o konkursie

Rozstrzygnięcie konkursu

Zarządzenie Burmistrza: PDFSG.0050.168.2016

PDFzałącznik do zarządzenia - rozstrzygnięcie konkursu

Dokumenty do pobrania

Wzór wniosku:

DOCXwzór wniosku (plik docx)
ODTwzór wniosku (plik odt)
PDFwzór wniosku (plik pdf)

Ramowy wzór umowy:

PDFramowy wzór umowy (plik pdf)

Wzór sprawozdania:

DOCXwzór sprawozdania (plik docx)
ODTwzór sprawozdania (plik odt)
PDFwzór sprawozdania (plik pdf)

Wersja XML